Coöperatie Productief Leren - Stad als school

Productief Leren is een onderwijsmethode met als belangrijkste principe dat de student leert op basis van ervaring die hij/zij opdoet in praktijksituaties. Daarnaast is er 24/7 pedagogische zorg. Productief Leren combineert onderwijs en zorg met als doel dat studenten hun leven op de rit krijgen en ouders ondersteuning krijgen bij de opvoeding. Met de hulp van docenten en praktijkbegeleiders wordt een individueel lesprogramma opgesteld dat is afgestemd op de gekozen praktijksituatie en de doelen die de student wil bereiken. De student leert in zijn eigen tempo en werkt toe naar een diploma : Entree handel en niveau 2 handel is de startkwalificatie. De student loopt drie dagen stage per week bij een erkend leerbedrijf en gaat twee dagen naar school. Op de schooldagen wordt gewerkt aan de AVO vakken.

Elke jongere tussen de 14 en 27 jaar die thuiszit, omdat het reguliere onderwijs niet meer past of omdat scholen de jongere niet meer toelaten vanwege allerlei oorzaken, en geen diploma heeft en/of geen startkwalificatie heeft behaald, kan zich aanmelden bij Productief Leren. De plaatsingsadviescommissie bepaalt de definitieve plaatsing.

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
iedereen
Leeftijd
12 tot 55 jaar
Bezoekadres Zeverijnstraat 10 a
1216GK Hilversum
Telefoon
Algemeen 035 7731640
Website www.productiefleren.nl
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door